Kørekort til personbil i Viborg

Kørelærer Finn S. Jensen

Pris for lovpakken 12500 kr. Se mere under priser.

11000 hvis du er under uddannelse/ i lære!!!
Du må starte 3 måneder før, du fylder 17 år.

Holdstart 2017 (med ledige pladser)

Personbil (B)

onsdag d. 3. maj
tirsdag d. 6. juni 
onsdag d. 9. august
mandag d. 4. september
onsdag d. 4. oktober
mandag d. 6. november
onsdag d. 6. december

Alle B-hold starter kl. 17:00 på Køreteknisk Anlæg, Ålandsvej 2, Viborg.